top of page
OTHER JOURNALS
CONGREES
JOURNAL DUTIES
PAPERS PUBLISHED IN SCI, SCI-E INDEXED JOURNALS

1. Özyonar F., Gökkuş Ö., Muratçobanoğlu H., "Assessment of on-campus Noise Levels at Cumhuriyet University", Fresenius and Environmental Bulletin, vol.27, no.5A/2018, pp.3476-3481, 2018.

2. Tirado L., Gökkuş Ö., Brillas E., Sirés I., "Treatment of cheese whey wastewater by combined electrochemical processes", Journal of Applied Electrochemistry, vol.Accepted, no. , pp.1-36, 2018

3. Özyonar F., Muratçobanoğlu H., Gökkuş Ö., "Taguchi approach for color removal using electrocoagulation with different electrode connection types", Fresenius and Environmental Bulletin, vol.26, no.12/2017, pp.7600-7607, 2017.

4. Gökkuş Ö., Yildiz N., Koparal A.S., Yildiz Y.Ş., "Evaluation of the effect of oxygen on electro-Fenton treatment performance for textile wastewater using the Taguchi approach", International Journal of Environmental Science and Technology, vol. 15, no. 2 , pp.449-460, 2017

5. Gökkuş Ö., "Oxidative degradation of Basic Black 3 by electro-generated Fenton’s reagent using carbon fiber cathode", Clean Technologies and Environmental Policy, vol.18, pp.1525-1534, 2016

6. Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., "Application of Electro-Fenton Process for Medical Waste Sterilization Plant Wastewater", Desalination and Water Treatment, vol.57, no.52, pp.24934-24945, 2016

7. Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., "Application of electrocoagulation for treatment of medical waste sterilization plant wastewater and optimization of the experimental conditions", Clean Technologies and Environmental Policy, vol.17, no.6, pp.1717-1725, 2015

8. Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., "Investigation of the Effect of Process Parameters on the Coagulation-Floculation Process of Textile Wastewater Using The Taguchi Experimental Method", Fresenius and Environmental Bulletin, vol.23, no.2, pp.463-470, 2014

9. Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., Coşkun F., Kocaoğlu M., "Determination of optimum conditions for color and COD removal of Reactive Blue 19 by Fenton oxidation process", Desalination and Water Treatment, vol.52, pp.6156-6165, 2014

10. Gökkuş Ö., Çiner F., "Treatability of Dye Solutions Containing Disperse Dyes By Fenton and Fenton-Solar Light Oxidation Processes", Clean Soil Air Water, vol.41, pp.80-85, 2013

11. Gökkuş Ö., Yildiz Y.Ş., Yavuz B., "Optimization of chemical coagulation of real textile wastewater using Taguchi experimental design method", Desalination and Water Treatment, vol.49, pp.263-271, 2012

12. Gökkuş Ö., Oğuz M., "Investigation of color and COD removal by Fenton reagent from aqueous solutions containing acid and reactive dyestuffs", Desalination and Water Treatment, vol.26, pp.160-164, 2011

13. Gökkuş Ö., Çiner F., "Investigation of Color and COD Removal from Wastewater Containing Disperse Yellow 119 and Disperse Red 167 Using Fenton Oxidation Process", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, vol.25, pp.49-55, 2010

PAPERS PUBLISHED IN OTHER JOURNALS
 1. Soylu M., Gökkuş Ö., "Türkiye'deki Doğal Zeolitler ve İyon Değişimi Uygulamaları", Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.6, no.(2017), ss.11-20, 2017

 2. Soylu M., Gökkuş Ö., "Endüstriyel Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Araştırılması ve Bir Tekstil Fabrikasında Uygulama Örneği", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.32, no.2016, ss.1-7, 2016

 3. Peker İ., Şenyiğit E., Gökkuş Ö., "Eko-Haritalama: Çevresel Etkilerin Azaltılması için Yeni Bir Yaklaşım", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2010, no.2010, ss.258-269, 2010

CONGREES-SYMPOSIUM-CONFERENCE-WORKSHOP
 1. Hamdi Muratcobanoglu, Omur Gökkus, Nurullah Yıldız, Yalçın Şevki Yıldız, İki Kademeli Anaerobik Arıtma Prosesi (Poster Presentation), Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, Erzurum/Turkey, 20-22 May 2015.

 2. Omur Gokkus, Yalçın Şevki Yıldız, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Atıksularının Fenton Prosesi Kullanılarak Arıtılabilirliğinin Araştırılması (Oral Presentation), Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, Erzurum/Turkey, 20-22 May 2015.

 3. Omur Gokkus, Nurullah Yıldız, Yalçın Şevki Yıldız, Ali Savas Koparal, Reaktif Blue 19 Boyarmaddesinin Elektro-Fenton Prosesi ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması (Oral Presentation), UKMK 11, Eskişehir/Turkey, 20-22 May 2015.

 4. Omur Gokkus, Nurullah Yıldız, Yalçın Şevki Yıldız, Ali Savas Koparal, Electro-Fenton Method for the Treatment of Textile Industry Wastewater Using Carbon Felt Cathode (Oral Presentation), IESSV 2014, Van/Turkey, June 2014

 5. Nurullah Yıldız, Omur Gokkus, Ali Savas Koparal, Yalçın Şevki Yıldız, Determination of Optimum Test Conditions of Electro-Fenton Process for Real Textile Wastewater (Oral Presentation), ICOEST 2014, Antalya/Turkey, May 2014.

 6. Hüseyin Koc, Nurullah Yıldız, K. Sadık Kozan, Omur Gokkus, Yalçın Şevki Yıldız, Treatment of Medical Waste Sterilization Plant Wastewater by Electrocoagulation Process and Optimization of the Experimental Conditions (Oral Presentation), ICOEST 2013, Nevsehir/Turkey, June 2013

 7. Aynur Copur, Omur Gokkus, Kamuran Kurklu, M. Gökhan Yasan, Adil Ayhan, Y. Şevki Yıldız, Reactıve Blue 19 Tekstil Boyarmaddesinin Elektrokoagulasyon Yöntemiyle Arıtımının Taguchi Deneysel Tasarım Metodu ile Optimizasyonu (Oral Presentation) ,Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VIII, İstanbul/Turkey, November 2012.

 8. Fehiman Ciner, Omur Gokkus, The Effect of Fenton Process on Printing-dyeing Textile Wastewater (Poster Presentation), CEST 2011, Rhodes/Greece, September 2011.

 9. Omur Gokkus, Merve Oguz, Investigation of color and COD removal by fenton reagent from aqueous solutions containing acid and reactive dyestuffs, International Workshop on Urbanization (Oral Presentation), Land Use, Land Degradation and Environment (ule 2009), Denizli/Turkey, October 2009.

 10. Omur Gokkus, Evrim Karacetin, Merve Oguz, Turgay Bisgin, Sivas Dörteylül Barajı Etrafındaki Yerleşim Alanlarında Çevre Eğitimi ve Baraj Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Oral Presentation), Girne/Cyprus, October 2008.

 11. Omur Gokkus, Fehiman Ciner, Dispers Boyarmadde İçeren Atıksulardan Fenton Prosesi ile Renk ve KOI Giderimi (Sözlü Sunum), Ulusal İleri Oksidasyon Prosesleri Çalıştayı (IOPT'02), İstanbul/Turkey, November 2008.

 12. Fehiman Ciner, Omur Gokkus, Dispers Boya Atıksularının Kimyasal Koagülasyon ve Fenton Prosesi ile Arıtılmasında Optimum Koşulların Belirlenmesi (Oral Presentation), 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Maslak, İstanbul/Turkey, June 2006.

 13. Fehiman Ciner, Omur Gokkus, Removal of Color and COD from Wastewater Containing Disperse Red 167 Using Fenton's Oxidation Process and Chemical Coagulation, Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (Oral Presentation), Chania-Crete, September 2006.

REVIEWER FOR INTERNATIONAL JOURNALS
 • Environmental Technology, Reviewer, February 2011

 • Environmental Progress & Sustainable Energy, Reviewer, February 2017

 • CLEAN - Soil, Air, Water, Reviewer, February 2013

 • CLEAN - Soil, Air, Water, Reviewer, August 2013

 • CLEAN- Soil, Air, Water, Reviewer, December 2013

 • CLEAN Soil Air Water, Reviewer, March 2014

 • Desalination and Water Treatment, Reviewer, October 2014

 • Environmental Science and Pollution Research, Reviewer, February 2015

 • Desalination and Water Treatment, Reviewer, January 2015

 • Journal of Hazardous Materials, Reviewer, March 2015

 • The Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, Reviewer, March 2015

 • Desalination and Water Treatment, Reviewer, May 2015

 • Desalination and Water Treatment, Reviewer, August 2015

 • Environmental Technology, Reviewer, November 2015

 • Process Safety and Environmental Protection , Reviewer, March 2016

 • Environmental Progress & Sustainable Energy, Reviewer, February 2016

 • Engineering Science Journal of Pamukkale University, Reviewer, January 2016

 • Environmental Science and Pollution Research, Reviewer, March 2016

 • Karaelmas Science and Engineering Journal, Reviewer, April 2016

 • Balıkesir University, Project Reviewer, February 2016

 • International Journal of Environmental Science and Technology, Reviewer, November 2016

 • Engineering Science Journal of Ömer Halis Demir Üniversitesi, Reviewer, October 2016

 • The Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, Reviewer, June 2016

 • Environmental Science and Pollution Research, Reviewer, July 2016

 • Erciyes University, Project Reviewer, October 2016

 • Desalination and Water Treatment, Reviewer, September 2016

 • Journal of Hazardous Materials, Reviewer, February 2017

 • Engineering Science Journal of Ömer Halis Demir Üniversitesi, Reviewer, February 2017

 • Desalination and Water Treatment, Reviewer, February 2012

EDITORSHIP & MEMBERSHIP IN EDITORIAL BOARDS 
 1. SCIREA Journal of Environment, Member of Editorial Board, 19.02.2017 - ongoing

 2. Journal of Energy, Environmental & Chemical Engineering, Member of Editorial Board, 29.12.2016 - ongoing

bottom of page